Jump to content
aeize.com 4.4.9.2
Sign in to follow this  
No.4

กสทช.เดินหน้าเน็ตชายขอบ ลั่นใครทำไม่ได้ ไม่ต้องเซ็นสัญญา

Recommended Posts

กสทช.เดินหน้าเน็ตชายขอบ ลั่นใครทำไม่ได้ ไม่ต้องเซ็นสัญญา

กสทช.ประกาศผู้ชนะการประมูลเน็ตชายขอบแล้ว พบทีโอทีได้โครงการมากสุด ลั่นเดินหน้าต่อตามคำสั่งนายกฯ ส่วนหนังสือตอบสตง.ใช้เวลา 2-3 วันยกร่างก่อนส่ง ชี้ทุกอย่างทำตามกฎหมาย ราคาเชื่อมต่อเข้าบ้านต้องไม่เกิน 200 บาท ต่อเดือน เอกชนรายไหนทำไม่ได้ ไม่ต้องเซ็นสัญญา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 2/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยืนยันให้เดินหน้าโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน หรือโครงการเน็ตชายขอบ เพื่อให้สามารถทำโครงการเสร็จภายในกำหนดเดิม คือ ติดตั้งไม่น้อยกว่า 15% ในวันที่ 16 ธ.ค. 2560 ,ติดตั้งเสร็จ 60 % ในเดือนมี.ค. 2561 และติดตั้งครบ 100% ภายในเดือน ก.ค. 2561

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ฝากให้ดูในส่วนของข้อกฎหมายด้วยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีอำนาจหน้าที่อย่างไรในการท้วงติงโครงการ เพราะจริงๆแล้วควรไปท้วงติงโครงการที่ส่อการทุจริตต่างๆมากกว่าจะมาท้วงติงแบบนี้ไม่เช่นนั้นโครงการพังหมด

ทั้งนี้ สำนักงานกสทช.ขอเวลา 2-3 วัน เพื่อยกร่างคำตอบถึง สตง.ก่อนจะส่งให้สตง. จากนั้นจะเดินหน้าเซ็นสัญญาโครงการให้เสร็จภายในวันที่ 10 ก.ย.นี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกรอบเวลาเดิม

'ส่วนเรื่องของราคานั้น กสทช.ทำตามประกาศกสทช.ข้อ 27 ซึ่งระบุว่าหากให้บริการแบบสายแยกส่วนก็ต้องมีการคิดราคาแยกว่ารัฐลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์ เอกชนกี่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเอกชนที่ชนะการประมูลต้องทำราคาต้นทุนมาเสนอว่าภายใต้วงเงิน 12,000 ล้านบาท แล้วเอกชนจะมีต้นทุนลงทุนเพิ่มเติมเท่าไหร่ หากเอกชนลงทุนเพียง 15% ค่าบริการเข้าสู่ครัวเรือนจะอยู่ที่เดือนละ 180 บาท และหากในอนาคตค่าบริการในท้องตลาดลดจากเดือนละ 590 บาท เป็นราคาที่ถูกกว่า ราคาที่ต่อเข้าครัวเรือนของโครงการเน็ตชายขอบก็ต้องลดลงด้วย โดยกสทช.จะมีการเจรจากับผู้ชนะการประมูลก่อนว่าสามารถทำตามเงื่อนไขการประมูลนี้ได้หรือไม่ หากไม่ได้ก็ไม่สามารถเซ็นสัญญาได้'

นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.จึงได้รับรองผลการประมูล 8 สัญญาได้แก่ 1. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 2,812,014,000 บาท

2. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 2,103,800,000 บาท

3. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 2,492,599,999 บาท

4. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง-ใต้) และกลุ่มที่ 5 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 1,868,235,000 บาท

5. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 1,889,999,927 บาท

6. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 786,549,600 บาท

7. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 532,064,800 บาท

8. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง-ใต้) และกลุ่มที่ 5 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 504,423,740 บาท

***ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กสทช. ได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นอัตราใหม่ที่มีการปรับลดจากอัตราเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการจัดเก็บตามอัตราขั้นบันไดของรายได้ ดังนี้ รายได้ 0-100 ล้านบาท คิดอัตราค่าธรรมเนียม 0.125% (จากเดิมเก็บ 0.25%) , รายได้เกิน 100-500 ล้านบาท คิดอัตราค่าธรรมเนียม 0.25 % (จากเดิมเก็บ 0.5 %), รายได้เกิน 500-1,000 ล้านบาท คิดอัตราค่าธรรมเนียม 0.5 % (จากเดิมเก็บ 1.0 %), รายได้เกิน 1,000-5,000 ล้านบาท คิดอัตราค่าธรรมเนียม 0.75 % (จากเดิมรายได้เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1.5 %) และรายได้เกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1.5 %

ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. หวังว่าอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ที่จัดเก็บจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตในราคาที่ถูกลง พร้อมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป รวมถึงให้สำนักงาน กสทช. ไปพิจารณาทบทวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเช่นกัน

จากนั้น ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของช่องสปริงนิวส์ จำนวน 2 ใบอนุญาต ได้แก่ ใบอนุญาตกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตบริการธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ รอบบัญชี 2558 ในอัตราลดหย่อน 15 % ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่พึงชำระ

โดยสำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์แล้วพบว่าสำหรับใบอนุญาตกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่องสปริงนิวส์ มีการนำเสนอเนื้อหารายการในสัดส่วนที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตลอดทั้งปี จำนวน 61.87% และสำหรับใบอนุญาตบริการธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่องสปริงนิวส์ ก็มีการนำเสนอเนื้อหารายการในสัดส่วนที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตลอดทั้งปี จำนวน 61.87% เช่นกัน ซึ่งเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระที่มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตลอดทั้งปี เกินกว่า 50 % แต่ไม่เกิน 90 % ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์สำหรับให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปีได้ตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการตามระเบียบ

สำหรับกิจการที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ (ประเภทบริการทางธุรกิจ) ที่มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่า 50 % แต่ไม่เกิน 90 %สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรา 15% ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชำระ

กรณีที่มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่า 90% สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรา 50 % ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชำระ

สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่า 50% แต่ไม่เกิน 90% สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรา 15 % ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชำระ

กรณีที่มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่า 90 % สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรา 75 % ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชำระ ส่วนช่องอื่น ๆ ที่มีการนำเสนอเนื้อหา สัดส่วนรายการเข้าระเบียบก็สามารถยื่นขอลดหย่อนค่าทำเนียมรายปีได้เช่นกัน

 

ที่มา

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...