Jump to content
aeize.com 4.4.9.2
Sign in to follow this  
No.4

มือถือ-เน็ตบ้านเฮ! ค่าบริการจ่อลด

Recommended Posts

w644

ครม.เพิ่มงบ 800 ล้านบาท อุดหนุนงบช่วยเด็กแรกเกิด-3 ขวบ หัวละ 600 บาท ต่อเดือน หลังจำนวนเด็กเล็กเพิ่มขึ้นเท่าตัว ขณะที่เล็งเอาไปรวมกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ “พาณิชย์” ยันห้ามใช้ซื้อเหล้า-บุหรี่ คนใช้มือถือ-เน็ตบ้านจ่อเฮ กสทช.ชงลดค่าใบอนุญาตใหม่ หวังลดราคาค่าบริการให้ประชาชน เคาะเน็ตประชารัฐ 399–599 บาทต่อเดือน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงิน 804 ล้านบาท จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดย ครม.เคยมีมติให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-3 ขวบ รายละ 600 บาทต่อเดือน ซึ่งข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559 มีทั้งสิ้น 154,855 คน รัฐบาลได้จัดสรรงบ ประมาณอุดหนุนไปแล้วจำนวน 1,113 ล้านบาท แต่ไม่เพียงพอ ต้องของบกลางเพิ่มอีกจำนวน 804 ล้านบาท เนื่องจากมีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นเป็น 351,000 คน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้เมื่อรัฐบาลมีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้วในอนาคตจะนำการอุดหนุนเด็กแรกเกิด-3 ขวบ คนละ 600 บาทต่อเดือนนี้เข้าไปรวมอยู่ด้วยกัน เพราะขณะนี้มีฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว

นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งให้ทราบว่า โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐสวัสดิการที่จะรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ภายในเดือน ต.ค.จะมีร้านเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าตำบลละ 1 แห่ง หรือไม่น้อยกว่า 10,000 แห่ง ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์กำลังจัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่จะให้ใช้บัตรสวัสดิการซื้อสินค้าได้ทั้งหมด เพื่อให้นำบัตรไปใช้สำหรับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ให้นำไปซื้อเหล้า บุหรี่ หรืออบายมุข

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการ ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มี พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี เป็นประธาน ที่จะประชุมในวันที่ 6 ก.ย.นี้ จะพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมใหม่ ซึ่งเป็นอัตราที่ปรับลดจากอัตราเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นการจัดเก็บตามขั้นบันไดของรายได้ โดย กสทช.คาดหวังว่าการปรับลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่สำหรับผู้ประกอบการค่ายมือถือ และอินเตอร์เน็ตให้ถูกลงนี้ จะทำให้ประชาชนได้รับค่าบริการที่ถูกลงด้วย เพราะ กสทช.ได้ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการแล้ว ก็ต้องลดราคาค่าบริการให้กับประชาชนด้วย

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอัตราใหม่สำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคม จะเป็นดังนี้ 1.รายได้ 0-100 ล้านบาท จัดเก็บ 0.125% ของรายได้ 2.รายได้เกิน 100-500 ล้านบาท จัดเก็บ 0.25% ของรายได้ 3.รายได้เกิน 500-1,000 ล้านบาท จัดเก็บ 0.5% ของรายได้ 4.รายได้เกิน 1,000-5,000 ล้านบาท จัดเก็บ 0.75% ของรายได้ 5.รายได้เกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดเก็บ 1.5% ขณะที่อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเดิมที่จัดเก็บในปัจจุบัน คือ 1.รายได้ 0-100 ล้านบาท จัดเก็บ 0.25% ของรายได้ 2.รายได้เกิน 100-500 ล้านบาท จัดเก็บ 0.5% ของรายได้ 3.รายได้เกิน 500-1,000 ล้านบาท จัดเก็บ 1.0% 4.รายได้เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดเก็บ 1.5%ของรายได้

นอกจากนั้น ในวันที่ 6 ก.ย.นี้ ยังจะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอี) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.จะนำเรื่องโครงการอินเตอร์เน็ตชายขอบโดยจะชี้แจงให้บอร์ดดีอีรับทราบทุกข้อสงสัยของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมถึงการกำหนดราคาค่าบริการด้วย

“กสทช.ขอยืนยันว่า การเปิดประมูลโครงการเน็ตชายขอบนั้น เป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบปฏิบัติของ กสทช.ทุกข้อ และ กสทช.จะทำให้ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกลได้ใช้บริการ โทรคมนาคมด้วยราคาที่ไม่แพง โดยพื้นที่ 3,920 หมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่ไม่มีบริการโทรคมนาคม ไม่มีผู้ประกอบการรายใดไปลงทุนเนื่องจากไม่คุ้มค่า เมื่อ กสทช.ได้เปิดประมูลเพื่อจ้างเอกชนก็ไปติดตั้งเพื่อเปิดให้บริการเป็นเวลา 5 ปี และหลังจากปีที่ 5 กสทช.จะโอนให้กองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อนำไปบริหารจัดการต่อไป”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน ในส่วนการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไวไฟฟรีประจำหมู่บ้าน ขณะนี้ติดตั้งแล้ว 15,650 หมู่บ้าน เหลือ 9,050 หมู่บ้าน และคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้ โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการไวไฟฟรีในหมู่บ้านที่ติดตั้งแล้วเสร็จไปก่อน ส่วนการต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตไปยังครัวเรือนยังไม่ได้ดำเนินการ โดยเบื้องต้นกำหนดค่าบริการอินเตอร์เน็ตประชารัฐในอัตราเดือนละ 399-599 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แตกต่างจากค่าบริการอินเตอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.รายเดือนไม่เกิน 200 บาท ทำให้กระทรวงดีอีและทีโอที ต้องทบทวนการคำนวณค่าบริการดังกล่าวใหม่.

 

ที่มา

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...