Jump to content
aeize.com 4.4.9.2
Sign in to follow this  
No.4

ทำไมห้ามใช้มือถือ และต้องลงจากรถเวลาเติมน้ำมัน?

Recommended Posts

ECWOry4.jpg

กฎทั่วไปเวลานำรถเข้าเติมน้ำมันในสถานีบริการ คือ ต้องดับเครื่องยนต์ และห้ามสูบบุหรี่ เพราะอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้ แต่มีอีก 2 ข้อ ที่ผู้ใช้รถยังคาใจ ว่าจะทำให้เกิดประกายไฟได้อย่างไร ได้แก่ การห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ และให้ลงจากรถขณะเติมน้ำมัน

4MLOoKL.jpg

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะเติมน้ำมัน

ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ คลื่นของสัญญาณมือถือไม่สามารถก่อให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ แต่สาเหตุหลักที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือก็เพื่อป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในกรณีทำโทรศัพท์ตกหล่น หรือป้องกันแบทเตอรีมือถือชอทขณะใช้งาน รวมไปถึงป้องกันไฟฟ้าสถิตที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการจับโทรศัพท์ในช่วงที่อากาศแห้ง ส่วนในต่างประเทศยังต้องการให้ผู้ขับขี่ที่ต้องเติมน้ำมันด้วยตัวเอง มีสมาธิมากขึ้นในขณะเติมน้ำมันด้วย

ให้ลงจากรถขณะเติมน้ำมัน

กฎนี้เป็นของรถตู้โดยสาร ที่ให้ผู้โดยสารลงจากรถ และห้ามกลับเข้ารถขณะเติมน้ำมัน เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตจากร่างกายที่สัมผัสกับตัวถังรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดประกายไฟ อีกทั้งเป็นการป้องกันชีวิตผู้โดยสาร หากเกิดไฟลุกไหม้ขณะเติมน้ำมันได้ จริงๆ แล้วสถานีบริการน้ำมัน ก็มีการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตเบื้องต้น ด้วยการติดตั้งสายดินที่ตู้เติมและหัวจ่ายน้ำมัน

 

ที่มา ไลน์ทูเดย์

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...