Jump to content
aeize.com 4.4.9.2
Sign in to follow this  
No.4

“พ.ร.บ.นมผง” บังคับใช้ อะไรต้องมี อะไรเปลี่ยนไป

Recommended Posts

GDljJJk.jpg

8 กันยายน 2560 เป็นวันแรกที่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ กฎหมายฉบับนี้เน้นเรื่องการห้ามโฆษณาอาหารสําหรับทารก ซึ่งหมายถึงนมหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้เลี้ยงทารกตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรือที่เราเข้าใจกันคือ นมผง

มาตรการสำคัญคือ ห้ามส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก ด้วยการลดแลกแจกแถม รวมทั้งห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีบุตร ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

หลายคนจึงอาจสงสัยว่าตั้งแต่วันนี้ เราจะไม่ได้เห็นโฆษณานมผงทางสื่อต่างๆ แล้วใช่หรือไม่ รวมถึงการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าก็ไม่สามารถทำได้ใช่หรือไม่ ไทยพีบีเอสออนไลน์จึงขอไขข้อข้องใจดังกล่าวกับ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้

pqYzYib.jpg

นพ.ธงชัย กล่าวว่า ตั้งแต่วันนี้ เราจะยังเห็นโฆษณานมผงตามสื่อต่างๆ เหมือนเดิม เพราะที่โฆษณาอยู่เป็นนมผงสูตร 3 ที่สามารถโฆษณาได้ แต่กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 กำหนดห้ามโฆษณานมสูตร 1 สำหรับทารกอายุ 0 - 12 เดือน และนมสูตร 2 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี

โดยระบุในมาตรา 14 ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารสําหรับทารกห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารสําหรับเด็กเล็กโดยใช้ข้อความเกี่ยวกับทารกหรือเด็กเล็กในสื่อโฆษณา ที่มีลักษณะเชื่อมโยงหรือทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นอาหารสําหรับทารกหรือเหมาะสมสําหรับใช้เลี้ยงทารก

Quote

การโฆษณานมสูตร 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่ในการโฆษณาก็ต้องระวังการเชื่อมโยงประด็นหากโยงไปถึงอาหารทารกก็ถือว่ามีความผิด ซึ่งขณะนี้สิ่งที่เราดำเนินการร่วมกับ อย.พบว่าบางบริษัทโฆษณาด้วยข้อความที่คลุมเครือ ไม่บอกว่าเป็นอาหารทารกหรืออาหารเด็กเล็ก ทำให้คนดูเข้าใจว่านมผงชนิดนั้นสามารถใช้ได้ทั้งทารกและเด็กเล็ก แบบนี้ทำไม่ได้

ขณะเดียวกัน บริษัทนมผงจะต้องทำการเปลี่ยนฉลากบนผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทนมผงทำฉลากคล้ายคลึงกันทั้ง 3 สูตร เช่น ใช้สีกล่องสีเดียวกัน ใช้โลโก้แบบเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์สับสนและซื้อผิดประเภท

Quote

เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้ประกอบการ ที่กฎหมายอนุญาตให้โฆษณานมผงสูตร 3 ได้ แต่สูตร 1 และ 2 ทำไม่ได้ ผู้ประกอบการจึงทำโฆษณาสูตร 3 และทำฉลากให้เหมือนกันทั้ง 3 สูตร ก็เหมือนกับได้ทำโฆษณาทั้ง 3 สูตรในเวลาเดียว

ซึ่งมาตรา 15 กำหนดไว้ว่า ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็กหรือตัวแทนต้องดําเนินการให้ฉลากอาหารสําหรับทารกและฉลากอาหารสําหรับเด็กเล็กแตกต่างกันอย่างชัดเจน และสามารถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่าย ทั้งนี้กฎหมายให้เวลาผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงฉลากระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น กันยายน ปี 2561 จะเห็นฉลากของนมผงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

r3kuMYI.jpg

 

ยุติลด แลก แจกแถม-ตั้งสายตรวจส่องรพ.เอกชน

สำหรับสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปก็คือ ผู้ประกอบการนมผงจะไม่สามารถทำการส่งเสริมการตลาดได้แล้ว มาตรา 18 กำหนดว่า ห้ามแจกหรือให้คูปอง ส่วนลด รางวัล ของขวัญ ห้ามแจกนมผงสูตร 1 และ 2 และห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือ แนะนําให้ใช้อาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก

นพ.ธงชัย กล่าวว่า โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม จะไม่สามารถทำได้กับนมผงสูตร 1 และสูตร 2 แต่สูตร 3 ยังสามารถจัดโปรโมชั่นได้เหมือนเดิม ขณะเดียวกันการให้นมผงตัวอย่างกับคุณแม่หลังคลอด ที่พบได้ในโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งก็ไม่สามารถทำได้แล้ว

Quote

บริษัทนมผงจะเอานผงไปฝากให้โรงพยาบาลเอกชน แจกให้กับแม่หลังคลอด ทุกเดือนทุกบริษัทจะเวียนเอานมไปให้

หลังจากนี้รัฐมนตรีจะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทุกจังหวัด เพื่อให้มีอำนาจในการตรวจสอบและปรับหากพบการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บาท แล้วแต่กรณี

Quote

เราหวังว่าบริษัทนมผงจะทำตามกฎหมาย เราไม่ได้หวังจะไปจับหรอก เราหวังเพียงแค่ให้เขาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามในตอนต้นคงต้องมีกระบวนการเหล่านี้เพื่อเป็นการปราม

นพ.ธงชัย ทิ้งท้ายว่าหลังจากกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ กรมอนามัยจะทำการศึกษาวิจัยในระยะ 6 เดือนและ 1 ปี เพื่อทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาของคุณแม่ว่าผิด-ถูกอย่างไร และการโฆษณาในสื่อต่างๆ จะมีการปรับตัวหรือมีการพลิกแพลงอย่างไร แล้วมีผลกระทบกับการส่งเสริมให้เด็กไทยกินนมแม่หรือไม่

 

ที่มา

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...