Jump to content
aeize.com 4.3.6

Recommended Posts

new18

koOUAxl.jpg

กองสลากฯ เล็งออกผลิตภัณฑ์ แบบใหม่ เพิ่มทางเลือกนักเสี่ยง แก้ปัญหาสลากเกินราคา และ สลากรวมชุด
นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยปัญหาเรื่องผู้ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่ เกินราคาที่ระบาดหนักในช่วงนี้ ส่งผลให้สำนักงานสลาก อาจมีการพิจารณาออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ตลาดและผู้ซื้อมากขึ้น
ทั้งนี้การพิจารณาการรวมชุดลอตเตอรี่ของสำนักงานสลาก แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและช่วงเวลาอีกครั้ง ซึ่งน่าจะหลังจากที่มาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา หรือมาตรการป้องกันการรวมชุดที่ออกมาก่อนหน้านี้ ไม่ได้ผลตามที่ได้ตั้งเป้าหมายในระยะเวลา 6 เดือน

f76fVpF.jpg

ข่าวต้นฉบับ

 

ที่มา ไลน์ทูเดย์

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×