Jump to content
aeize.com 4.4.9.2
Sign in to follow this  
No.4

อึ้ง!! 'กสทช.' โขกค่าธรรมเนียมสูงเกินจริง

Recommended Posts

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ - Economics

hN51FgE.jpg

รายงานข่าวในวงการโทรคมนาคม เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ร่างประกาศกสทช.ว่าด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 ซึ่งจะมีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคมใหม่ หลังจากพบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กสทช.มีรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงเกินจริงไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯปี 2553(พรบ.กสทช.)

ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯพ.ศ.2553 ให้กสทช.มีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริการและผู้ให้บริการ โดยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บเป็นรายปีนั้นให้คำนึงถึงรายจ่ายในการกำหนดดูแลคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2%ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต แต่ที่ผ่านมา กสทช.กลับมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสูงถึงปีละ 4,500-6,000 ล้านบาทมาโดยตลอด (ไม่รวมรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ที่ต้องนำส่งคลัง) และในช่วง 8 เดือนของปี 60 กสทช.มีรายได้จากค่าธรรมเนียมสูงกว่ารายจ่ายไปแล้ว 4,600 ล้านบาท

รายงานข่าวกล่าวว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานกสทช.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบที่ 1, 2 และ 3 เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ โดยผลการศึกษาที่ได้ยังให้คงโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมไว้ 4 ระดับและจัดเก็บตามขั้นบันได้ แต่ได้เสนอให้กสทช.ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมลงจากเดิม 50% ในทุกช่วงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยรายได้ 0-100 ล้านบาทปรับลดค่าธรรมเนียมลงจาก 0.25%เหลือ 0.125% รายได้ 100-500 ล้านบาทปรับลดจาก 0.50% เหลือ 0.25%, รายได้ 500-1,000 ล้านบาทปรับลดจาก 1.0% เหลือ 0.50% และรายได้เกิน 1,000-5,000 ล้านบาทปรับลดจาก 1.50% เหลือ 0.75% ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายเห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะทำงานและบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอแนวทางการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ต่อสำนักงานเลขาธิการกสทช.ก็กลับมีการแก้ไข โดยให้เพิ่มเติมโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมเป็น 5 ระดับ โดยได้เพิ่มบริษัทที่มีรายได้เกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมคือ 1.50% โดยไม่ได้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมลงแต่อย่างใด โดยอ้างเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่

"ขณะที่ผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่ 90-95% อยู่ในมือผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ทั้ง 3 ค่ายแต่กลับไม่ได้รับการปรับลดค่าธรรมเนียมใดๆ ลงมา จึงไม่เข้าใจว่าประชาชนผู้ใช้บริการจะได้ประโยชน์อะไรจากการปรับลดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างใหม่นี้ ตรงกันข้ามเป้าหมายการปรับลดค่าธรรมเนียมเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกสทช.ที่ไม่สร้างภาระต่อประชาชนผู้ใช้บริการนั้นก็แทบจะไม่เกิดขึ้น โดยกสทช.จะยังคงมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสูงเกินจริงอยู่ดี"

ข่าวต้นฉบับ

 

ที่มา ไลน์ทูเดย์

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...