Jump to content
aeize.com 4.4.9.2
Sign in to follow this  
No.4

ทางเลือกใหม่ในการรักษาไมเกรน

Recommended Posts

PPTV HD 36 Exclusive

เชื่อว่าหลายๆ คนเคยมีอาการปวดหัวข้างเดียว หรือที่้เราเรียกว่า "ไมเกรน"

ไมเกรน เป็นอาการที่มักพบในเพศหญิง ผู้ที่ปวดหัวไมเกรนมักจะปวดศีรษะข้างเดียว มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอาจจะรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
เมื่อพูดถึง Botulinum toxin type A หรือที่คนไทยเรียกกันจนติดปากคือ โบท็อก หลายคนอาจนึกไปถึงแวดวงศัลยกรรมและเสริมความงาม แต่ปัจจุบันนี้ โบท็อกได้เข้ามามีบทบาททางการแพทย์แขนงอื่นๆ อีกมากมาย และที่จะอธิบายต่อจากนี้ คือ การใช้โบท็อกในการรักษาโรคไมเกรน เพื่้อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

โบท็อก รักษาไมเกรน ปัจจุบันมีการรักษาไมเกรนที่หลากหลาย ทั้งการใช้ยากินหรืออาหารเสริม ในผู้ป่วยไมเกรนที่มีอาการปวดศรีษะไมเกรนเรื้อรัง การฉีด Botulinum toxin type A หรือ โบท็อก เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แพทย์นำมารักษาผู้ป่วย นอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อมีการคลายตัว โบท็อกยังสามารถยับยั้งความเจ็บปวดจากปลายประสาทไปยังสมองได้อีกด้วย การฉีดโบท็อกจึงสามารถลดอาการรุนแรงของการปวดศีรษะและลดความถี่ของการปวดศีรษะได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอาจจะไม่ต้องรับประทานยาป้องกันอาการปวดศีรษะเป็นประจำ หรืออาจจะลดขนาดยาลงได้ 

ในการรักษาแต่ละครั้ง แพทย์จะฉีดโบท็อกที่บริเวณใบหน้า ระหว่างคิ้ว หน้าผาก ท้ายทอย ต้นคอ และบ่า เป็นจำนวน 31 จุด
จากการวิจัย พบว่าคนไข้ประมาณ 70 เปอร์เซนต์ สามารถลดอาการปวดลงได้กว่าครึ่ง และยังสามารถลดการใช้ยาแก้ปวดได้อีกด้วย การฉีดแต่ละครั้ง จะมีผลอยู่ได้ 3 เดือน และผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย

 

ที่มา ไลน์ทูเดย์

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...