Jump to content
aeize.com 4.3.6
Sign in to follow this  
No.4

คาดอัตราภาษีเหล้า-บุหรี่ใหม่เข้าครม. 12 ก.ย.นี้

Recommended Posts

w644

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ ว่า ในวันที่ 12 กันยายนนี้ จะเสนออัตราภาษีสุรา ยาสูบเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ก่อนจะประกาศอัตราให้ทราบในวันที่ 16 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งขณะนี้คงไม่สามารถระบุอัตราให้ทราบได้ ซึ่งกรณีที่มีข่าวออกมาว่า หลายบริษัทระบุว่าอาจประสบปัญหาขาดทุนจากการปรับขึ้นภาษีนั้น อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ขณะนี้คงไม่มีใครรู้ได้ว่าจะขาดทุนหรือไม่ เพราะไม่มีใครทราบอัตราที่แท้จริง

 

ข่าวต้นฉบับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×