Jump to content
aeize.com 4.4.9.2
Sign in to follow this  
No.4

“กรมสรรพากร” ชงรีดภาษีถูกหวยเพิ่มเป็น 2%

Recommended Posts

Thai PBS

4atSw38.jpg

วานนี้(14 มิ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพากร เปิดฟังความคิดเห็นของประชาชน รับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล

โดยเตรียมเสนอเพิ่มการจัดเก็บภาษีรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผู้ถูกรางวัลมาเป็นร้อยละ 2 ของเงินรางวัล จากเดิมเพียงร้อยละ 0.5 ทั้งนี้อัตราอากรแสตมป์เก่าใช้มาตั้งแต่ปี 2525 แล้วซึ่งมูลค่าเงินในปัจจุบันมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินในปี 2525 รวมทั้งอัตราการคิดคำนวณอากรแสตมป์ยังไม่สอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่ปรับสูงขึ้น และสร้างความเป็นธรรม

เพราะผู้ได้โชคจากรางวัลอื่นๆต้องเสียถึงร้อยละ 5 และต้องนำรายได้ไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงปลายปีอีกครั้ง หากรายได้รวมสูง ฐานภาษีก็จะสูงไปตามฐานรายได้ ขณะที่ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปัจจุบันมีรายได้จากอากรแสตมป์เงินรางวัลสลากกินแบ่งฯ งวดละประมาณ 100 ล้านบาทเท่านั้น แต่ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้อัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาลมีความเหมาะสม จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งจะทำให้กรมสรรพากรเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นปีละ 1,400 ล้านบาท และสามารถนำเงินไปพัฒนาประเทศได้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผลจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นนี้ไม่มีผลต่อการเสนอให้คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพราะการรับฟังความเห็นเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 เท่านั้น โดยทางกรมสรรพากรได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้ประกอบการในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ด้วย

ข่าวต้นฉบับ

 

ที่มา ไลน์ทูเดย์

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...