Jump to content
aeize.com 4.4.9.2
Sign in to follow this  
No.4

ศูนย์อาหารปรับป้ายราคา 40บ. เป็น 45บ. หลัง LPG ขึ้น

Recommended Posts

xV0f89o.jpg

จากการปรับขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี 67 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ทำให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นเป็น กิโลกรัม 21.15 บาท ส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นทันที 10 บาทต่อถัง ทำให้มีความกังวลต่อการปรับราคาจำหน่ายผลิตอาหารปรุงสำเร็จนั้น จากการสำรวจการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จภายในศูนย์อาหารของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ย่านลาดพร้าว พบว่า บางส่วนได้มีการปรับราคาจำหน่ายเริ่มต้นจากจานละ 40 เป็น 45 บาท ในขณะที่บางส่วนยังคงจำหน่ายราคาเริ่มต้นที่ราคาจานละ 40 บาท แต่ผู้บริโภคยังคงใช้บริการศูนย์อาหารของทางห้างค้าปลีกเป็นปกติ

โดย ราคาข้าวกระเพราไก่, ข้าวมันไก่, ก๋วยเตี๋ยวหมู เริ่มต้นที่จานละ 40 บาท ในขณะที่ข้าวขาหมู, ข้าวหมูแดง ราคาเริ่มต้น 45 บาท

 

ที่มา ไลน์ทูเดย์

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...