Jump to content
aeize.com 4.4.9.2
Sign in to follow this  
No.4

แนะรัฐบาลเพิ่มภาษีสุรา ขอให้เป็นตามปริมาณแอลกอฮอล์

Recommended Posts

Uzhopim.jpg

จากกรณีนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 กันยายน เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงสร้างอัตราภาษีใน 3 รายการสินค้าที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วย สุรา ยาสูบ และ ไพ่ โดยหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว จะมีขั้นตอนในการลงราชกิจจานุเบกษา จากนั้นกรมสรรพสามิตจะประกาศอัตราภาษีใหม่ทุกรายการสินค้าก่อนที่กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน นี้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก แหล่งข่าวผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าแห่งหนึ่ง ว่าจากมาตรการที่ภาครัฐกำลังปฏิรูปภาษีสรรพสามิต และอัตราภาษีใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย นี้ ในส่วนของภาษีสุรายังมีประเด็น และเป็นเรื่องที่น่าจะต้องทบทวนวิธีคิดในการจัดเก็บภาษีสุราใหม่ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งวิธีคิดภาษีสุราแบบใหม่ที่เหมาะสมควรจะมีหลักวิธีคิดดังต่อไปนี้ คือ อันดับแรก ภาษีสุราใหม่ ต้องไม่ทำให้รัฐได้รับเงินภาษีน้อยลงกว่าเดิม และ ควรใช้วิธีคิดภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์หรือตามดีกรี ทำให้สุราที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง มีฤทธิ์ทำลายสุขภาพรุนแรง ต้องจ่ายภาษีแพงกว่าสุราที่มีดีกรีแอลกอฮอล์น้อยกว่า โดยสรุปคือ ให้ใช้วิธีคิดภาษีโดยคิดตามปริมาณแอลกอฮอล์หรือดีกรีสุราในอัตราภาษีสูง ที่ทำให้รัฐได้ภาษีไม่ลดลง

แหล่งข่าวคนเดิม ยังกล่าวอีกว่า จากแนวคิดข้างต้นจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระบบธุรกิจสุรา คือ 1.ด้านผู้บริโภค จะลดปริมาณการบริโภคสุราที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง โดยจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำที่มีราคาถูกกว่า และอาจจะหันไปบริโภคเหล้าหรือเบียร์ชนิดปลอดแอลกอฮอล์ที่ไม่ทำลายสุขภาพแทน 2.ด้านผู้ผลิต จะหันไปผลิตสุราที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำ ดีกรีต่ำ ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศได้ เพราะปัจจุบันต่างประเทศมีเทรนด์นิยมและส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำๆมากขึ้น และ 3.ด้านรัฐ จะจัดเก็บรายได้จากเงินภาษีสุรามากขึ้น ในขณะที่ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ในสุราลดลง การทำลายสุขภาพประชาชนน้อยลง จึงน่าจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายการรักษาสุขภาพที่เกิดจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ต่ำลง

"รัฐบาลควรปรับโครงสร้างภาษีสุรา โดยเพิ่มภาระภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องการให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพซึ่งจะทำให้สุราที่มีราคาถูกและมีแอลกอฮอล์ในระดับสูงจะต้องมีภาระภาษีที่สูงขึ้นและสินค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการบริโภคมากที่สุดโดยเฉพาะเหล้าขาว" แหล่งข่าวผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวย้ำ

 

ที่มา ไลน์ทูเดย์

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...